solod 1400合成高温导热油

  • 单位:公斤
  • 规格:国标
  • 型号:Solod 1400
  • 产地:AG亞遊
  • 品牌:AG亞遊
  • 包装说明:上海AG亞遊导热油股份有限公司
功能介绍

产品特点

 


      SOLOD 1400(二苄基甲苯)合成高温导热油通过了L-QD 330型式检验,密闭系统中其使用温度可达330-350℃,沸点为390℃,高温常压下使用仍为液态,热稳定性好,不易产生结焦、结碳,使用寿命长。本产品无异味,不腐蚀设备,倾点低至-28℃,冬季使用时也很方便。

由于SOLOD 1400(二苄基甲苯)合成高温导热油的这些突出优点,它在多晶硅行业、石油化工、涂料、油墨工业、塑料工业、油脂工业、化纤工业、橡胶加工业及原子能工业中得到广泛的应用。

 


技术参数:


SOLOD 1400合成高温导热油理化指标

项目

国标规定

型检结果

检测方法

外观

清澈透明

无悬浮物

荧光紫色透明

目测

运动黏度(40

mm2/s

≤ 40

16.2

GB/T265

酸值(以KOH计)   

mg/g

≤ 0.05

0.01

GB/T 7304

闪点(闭口)        

≥ 100

202

GB/T 261

水分                

mg/kg

≤ 500

46

SH/T 0246

水溶性酸碱 

 

GB/T 0259

馏程(2%        

 ℃

报告

371

GB/T 6536

密度(20        

kg/m3

报告

1043

SH/T 0604

残炭(质量分数)    

%

≤ 0.05

0.01

GB/T 17144

倾点                

报告

-23

GB/T 3535

腐蚀(Cu,100°C,3h  

≤ 1

1a

GB/T 5096

自燃点             

最高允许

459

SH/T 0642

使用温度

氯含量               

mg/kg

≤20

11

GB 23971

热稳定性

试验温度  ℃

330

330

GB/T 23800

试验时间   h

1000

1000

变质率     %

≤10

4.9


注:如有技术参数变动,恕不另行通知。


上海AG亞遊导热油股份有限公司沪ICP备16038071号-1

3ASVB+nhmb2Psbg5CGTYbDZLdFKi6r9gmCHk9PR6klL9obqW+9sfceh7F3XqORfbO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1z8HcusRRza7dVLTaJeGSYua/EAQ0Z4X63bDqcpRJOBhoOaPtgqI4SZvA9M45l+yFb