solod 1300合成高温导热油

  • 单位:公斤
  • 规格:国标
  • 型号:Solod 1300
  • 产地:AG亞遊
  • 品牌:AG亞遊
  • 包装说明:上海AG亞遊导热油股份有限公司
功能介绍


产品特点


热稳定性好,不易产生结焦、结碳,常压下变质率为0.91%;沸点为280℃,可在加压密闭系统中应用至最高达320℃;在280至330℃范围内可应用于气相冷凝传递热量,无需泵送;倾点- 55℃,即使在冬天也无需用蒸汽伴热管保温,可作低温范围的冷却剂;对金属无腐蚀,安全环保。


技术参数


SOLOD?1300合成高温导热油理化指标

项目

国标规定

型检结果

检测方法

外观

清澈透明

无悬浮物

色透明

目测

运动黏度(40℃)    mm2/s

≤ 40

2.518

GB/T265

酸值(以KOH计)   mg/g

≤ 0.05

0.01

GB/T 7304

闪点(闭口)        

≥ 100

129.5

GB/T 261

水分                mg/kg

≤ 500

39

SH/T 0246

水溶性酸碱

GB/T 0259

馏程(2%)         ℃

报告

271.8

GB/T 6536

密度(20℃)        kg/m3

报告

993.7

SH/T 0604

残炭(质量分数)    %

≤ 0.05

0.01

GB/T 17144

倾点                

报告

- 55

GB/T 3535

腐蚀(Cu,100°C,3h)  

≤ 1

1b

GB/T 5096

自燃点              

≥最高允许

使用温度

480

SH/T 0642

氯含量              mg/kg 

≤20

4.0

GB 23971

热稳定性

试验温度  

320

320

GB/T 23800

试验时间  h

720

720

变质率    %

≤10

0.91


注:如有技术参数变动,恕不另行通知。


上海AG亞遊导热油股份有限公司沪ICP备16038071号-1

3ASVB+nhmb0T6UWU7gnazTZLdFKi6r9gmCHk9PR6klL9obqW+9sfceh7F3XqORfbO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1z8HcusRRza7dVLTaJeGSYua/EAQ0Z4X63bDqcpRJOBhoOaPtgqI4SZvA9M45l+yFb