L-QC320AG亞遊合成导热油

  • 单位:公斤
  • 规格:国标
  • 型号:L-QC320
  • 产地:AG亞遊
  • 品牌:AG亞遊
  • 最小(大)起订:1
  • 包装说明:上海AG亞遊导热油股份有限公司
功能介绍


产品特点:      该产品先进技术精制而成,已通过GB23971-2009国家型式检验,L-QC320合成导热油具有粘度低、密度高、杂质少等特点,抗氧化性高达400分钟,年结焦率只有万分之一,热稳定性优于矿物类导热油,流动性强,能耗低。最高温度可达320℃。广泛适用于防水材料、纺织、木材、化工、炭素、沥青搅拌站等行业。


技术参数:


AG亞遊合成导热油L-QC320的理化指标

项目

国标规定

型检结果

检测方法

外观

清澈透明

无悬浮物

清澈透明

无悬浮物

目测

运动粘度(40°C)     mm2/s

≤40

10

GB/T 265

酸值(以KOH计)    mg/g

≤0.05

0.01

GB/T 7304

闪点(闭口)         

≥100

166

GB/T 261

水分                 mg/kg

≤500

71

SH/T 0246

水溶性酸碱

GB/T 0259

馏程(2%)          

报告

300

GB/T 6536

密度(20°C)         kg/m3

报告

1002

SH/T 0604

残碳(质量分数)     %

≤0.05

0.01

GB/T 17144

倾点                 ℃

≤- 9

-30

GB/T 3535

腐蚀(Cu,100°C,3h)   级

≤1

1a

GB/T 5096

自燃点               ℃

≥最高允许

使用温度

439

SH/T 0642

氯含量               mg/kg

≤20

1.2

GB23971附录B

热稳定性

试验温度   

320

320

GB/T 23800

试验时间   h

720

720

变质率     %

≤10

5.5

 

注:如有技术参数变动,恕不另行通知。

上海AG亞遊导热油股份有限公司沪ICP备16038071号-1

3ASVB+nhmb0T6UWU7gnazTZLdFKi6r9gmCHk9PR6klL9obqW+9sfceh7F3XqORfbO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1z8HcusRRza7dVLTaJeGSYua/EAQ0Z4X63bDqcpRJOBhoOaPtgqI4SZvA9M45l+yFb