L-QC310AG亞遊导热油

  • 单位:公斤
  • 规格:国标
  • 型号:L-QC310
  • 产地:AG亞遊
  • 品牌:AG亞遊
  • 包装说明:上海AG亞遊导热油股份有限公司
功能介绍


产品特点:该产品已通过国家型式检验(GB23971-2009),其热稳定性、导热性好,比热值高,体现在物理数据上如导热系数曲线、密度曲线、黏度曲线、比热曲线、饱和蒸汽压曲线、体积膨胀曲线都比普通导热油有着显著的区别。最高温度可达310℃。就主要性能指标来看,本产品可与美孚603、英国BP、拜尔、莫比尔、壳牌等品牌媲美。本产品已列入上海市高新技术成果转化项目。技术参数:项目

国标规定

型检结果

检测方法

外观

清澈透明

无悬浮物

淡黄色透明

无悬浮物

目测

运动粘度(40°C)     mm2/s

≤40

26

GB/T 265

酸值(以KOH计)    mg/g

≤0.05

0.02

GB/T 7304

闪点(闭口)         ℃

≥100

188

GB/T 261

水分                 mg/kg

≤500

32

SH/T 0246

水溶性酸碱

GB/T 0259

馏程(2%)          ℃

报告

350

GB/T 6536

密度(20°C)         kg/m3

报告

869.1

SH/T 0604

残碳(质量分数)     %

≤0.05

﹤0.01

GB/T 17144

倾点                 ℃

≤- 9

-20

GB/T 3535

腐蚀(Cu,100°C,3h)   级

≤1

1b

GB/T 5096

自燃点               ℃

≥最高允许

使用温度

350

SH/T 0642

氯含量               mg/kg

≤20

1.3

GB 23971

热稳定性

试验温度   ℃

310

310

GB/T 23800

试验时间   h

720

720

变质率     %

≤10

4.7

 

注:如有技术参数变动,恕不通知。

上海AG亞遊导热油股份有限公司沪ICP备16038071号-1

3ASVB+nhmb0T6UWU7gnazTZLdFKi6r9gmCHk9PR6klL9obqW+9sfceh7F3XqORfbO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1z8HcusRRza7dVLTaJeGSYua/EAQ0Z4X63bDqcpRJOBhoOaPtgqI4SZvA9M45l+yFb